Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

Besluitenlijst  districtsraad Hoboken

ma 26/02/2024 - 19:30 Raadszaal

 • 1.

  2024_DRHO_00011 - Districtsraad - Notulen districtsraad 22 januari 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_DRHO_00012 - Ondersteuning - wijkwerking - Klimaatplatform Antwerpen vzw - nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_DRHO_00010 - District Hoboken. Louis Mastplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_DRHO_00013 - Districten Wilrijk en Hoboken. De Bruynlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_DRHO_00014 - District Hoboken. Montessoristraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_DRHO_00015 - District Hoboken. Commandant Weynsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_IP_00032 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Koenraad Cassiers: Nieuwe werking overleg en communicatie jeugd

  Behandeld
 • 8.

  2024_IP_00037 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Bereikbaarheid Moretusburg tijdens werken

  Behandeld
 • 9.

  2024_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Verkoop terrein Fluvius

  Behandeld