Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 09/06/2017 - 09:00 Collegezaal, stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Lokale Politie

A-punten

B-punten

personeel

financiën, aankopen en facturatie

juridische dienst lokale politie

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

stedenbouwkundige vergunningen / bouwen

milieuvergunningen

B-punten

stedenbouwkundige vergunningen / bouwen

stedenbouwkundige vergunningen / toelatingen

milieuvergunningen

Bestuurszaken

A-punten

besluitvorming

organisatiebeheer

stadsarchief

B-punten

AG VESPA

Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf Antwerpen

Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs

A-punten

B-punten

Sport

cultuur

Kinderopvang

jeugd

onderwijsbeleid

Districts- en Loketwerking

A-punten

B-punten

Financiën

A-punten

B-punten

stafdienst

fiscaliteit / bezwaren

debiteurenbeheer

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

B-punten

diensten

werken

leveringen

Inspectie Financiën

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

B-punten

business en innovatie / bedrijvenloket

marketingstrategie

visit Antwerpen / evenementen

visit Antwerpen

Personeelsmanagement Stad-OCMW

Samen Leven

A-punten

B-punten

bestuurlijke handhaving

woonadvies

opsinjoren

sociale netwerken

Stadsbeheer

A-punten

huisvesting

B-punten

projectbureau bouw

onderhoud

groen en begraafplaatsen

stadsreiniging

AG Energiebesparingsfonds

Stadsontwikkeling

A-punten

mobiliteit

openbaar domein / wegen & riolen

Stedelijke Staten-Generaal Verkeersveiligheid Antwerpen

milieu

stafdienst

ruimtelijke planning

Communicatie & Participatie

beheer en onderhoud

B-punten

beheer en onderhoud

mobiliteit

openbaar domein / wegen & riolen

milieu