Terug districtsraad Borgerhout

ma 27/01/2020 - 20:00 Borgerhout

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein
secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties