Terug districtsraad Merksem

do 24/06/2021 - 20:00 raadzaal

Openbare zitting

A-punten

District Merksem

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
lokaal groenbeleid
openbaar domein

Initiatiefrecht

Mondelinge vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties