Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 09/09/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Juridische Dienst

Externe Relaties

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

B-punten

Selectiecentrum

AG VESPA

A-punten

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Parkeerreglementering

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

B-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

Sport

AG Stedelijk Onderwijs

A-punten

Financiën

Financiën

A-punten

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

Ombudsvrouw

A-punten

Ombudsvrouw

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Werk

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Resilience en Crisismanagement

Sociale Interventie

Stafdienst

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Resilience en Crisismanagement

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

Wonen

B-punten

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Groen en Begraafplaatsen

Stadsreiniging

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Groen en Begraafplaatsen

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Erfgoed

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst