Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 04/11/2022 - 09:00 digitaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Bestuurszaken

A-punten

B-punten

Gemeenschappelijke Preventiedienst

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

B-punten

Financiën

A-punten

B-punten

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

Sociale Dienstverlening

Stadsbeheer

A-punten

B-punten

Groen en Begraafplaatsen

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst