Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 04/11/2022 - 09:00 digitaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Juridische dienst

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

B-punten

Team Stadhuis

Stadsarchief

Gemeenschappelijke Preventiedienst

A-punten

Gemeenschappelijke Preventiedienst

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Onderwijs

Sport

B-punten

Cultuur

Kinderopvang

Onderwijs

Sport

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Vaststelling

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Werk

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Sociale Interventie

Veilig en Leefbaar

Sociale Dienstverlening

A-punten

Stafdienst

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Groen en Begraafplaatsen

Stadsreiniging

B-punten

Groen en Begraafplaatsen

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

Mobiliteit

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst