Terug gemeenteraad

Mon 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis De raden (27/03) en voorafgaande raadscommissies (20 maart 2023 t/m 23 maart 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

AG VESPA

Maatschappelijke Veiligheid

Ondernemen en Stadsmarketing

Sociale Dienstverlening

Stadsontwikkeling

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

B-punten

Besloten zitting

A-punten

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen