Terug gemeenteraad

Mon 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis De raden (27/03) en voorafgaande raadscommissies (20 maart 2023 t/m 23 maart 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team

AG VESPA

Vastgoed

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving
Sociale Interventie

Ondernemen en Stadsmarketing

Business en Innovatie

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming

Stadsontwikkeling

Leefmilieu
Ruimtelijke Ordening

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Jeugd
Kinderopvang
Onderwijs
Sport

B-punten

AG VESPA

Onderhoud

Besloten zitting

A-punten

Personeel & Organisatie

Strategische Coördinatie

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen