Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 12/05/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Remuneratie en Tijd

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Vastgoed

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Kinderopvang

B-punten

Cultuur

Sport

Financiën

A-punten

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Sociale Interventie

B-punten

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

B-punten

Stafdienst

Welzijn

Stadsbeheer

A-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Groen

Mobiliteit

Openbaar Domein

B-punten

Mobiliteit


Publicaties

Besluitenlijst