Terug Vast Bureau

Fri 16/06/2023 - 10:00 Stadhuis

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Juridische Dienst

AG VESPA

A-punten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

Financiën

B-punten

Stafdienst


Publicaties

Besluitenlijst