Terug gemeenteraad

Mon 24/06/2024 - 19:30 Stadhuis

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team
Juridische Dienst

AG Digipolis Antwerpen

AG Energiebesparingsfonds

AG Stedelijk Onderwijs

AG VESPA

Algemene Diensten
Bouwprojecten
Commerciële ontwikkeling
Maatschappelijke ontwikkeling

Financiën

Innovatie en Digitalisering

Interne Audit

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving
Sociale Interventie
Stadstoezicht

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Ondernemen en Stadsmarketing

Personeel & Organisatie

Politiezone Antwerpen

Sociale Dienstverlening

Atlas
Gemeenschapsvorming
Welzijn

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen
Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

Stadsontwikkeling

Algemeen
Groen
Leefmilieu
Mobiliteit
Openbaar Domein
Ruimtelijke Ordening
Stadsontwikkeling

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Jeugd
Kinderopvang
Onderwijs
Sport

Ombudsvrouw

B-punten

Besloten zitting

A-punten

B-punten

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst