Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 28/04/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Externe Relaties

Juridische Dienst

Stadsarchief

B-punten

Externe Relaties

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Remuneratie en Tijd

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

FIN/JUR

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Sport

B-punten

Cultuur

Kinderopvang

Sport

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Sociale Interventie

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Welzijn

B-punten

Stafdienst

Stadsbeheer

B-punten

Groen en Begraafplaatsen

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsreiniging

Stadsontwikkeling

A-punten

Groen

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Stadsontwikkeling

B-punten

Mobiliteit

Leefmilieu

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening


Publicaties

Besluitenlijst