Terug gemeenteraad

Mon 26/06/2023 - 19:30 Stadhuis

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team
Districtswerking
Stadsarchief

AG Energiebesparingsfonds

AG Energiebesparingsfonds

AG Stedelijk Onderwijs

Financiën

AG VESPA

Bouwprojecten Stad
FIN/JUR
Vastgoed

Financiën

Boekhouding
Fiscaliteit / Vaststelling

Interne Audit

Interne Audit

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving
Resilience en Crisismanagement
Sociale Interventie

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Parkeerreglementering
Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

Business en Innovatie
Marketing en Communicatie
Visit Antwerpen

Personeel & Organisatie

Selectiecentrum
Strategische Coördinatie

Politiezone Antwerpen

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige
Juridische dienst
Personeel

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming
Stafdienst
Welzijn
Wonen

Stadsbeheer

Stadsreiniging

Stadsontwikkeling

Leefmilieu
Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen
Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Jeugd
Onderwijs

B-punten

Bestuurszaken

Beleidsondersteunend Team

Stadsontwikkeling

Leefmilieu

Besloten zitting

A-punten

Maatschappelijke Veiligheid

Stadstoezicht

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Stafdienst

Stadsontwikkeling

Algemeen

Politiezone Antwerpen

Juridische dienst

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen