Terug districtsraad Merksem

do 28/10/2021 - 20:00 raadzaal

Openbare zitting

A-punten

District Merksem

secretariaat
openbaar domein

Financiën

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

AG VESPA

Stadsprojecten

Initiatiefrecht

Mondelinge vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda's
Besluitenlijst