Terug gemeenteraad

Mon 24/04/2023 - 19:30 Stadhuis

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Districtswerking

AG VESPA

Vastgoed

Innovatie en Digitalisering

Innovatie en Digitalisering

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving
Resilience en Crisismanagement
Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

Business en Innovatie
Werk

Politiezone Antwerpen

Personeel

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming
Stafdienst
Welzijn

Stadsbeheer

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

Leefmilieu
Openbaar Domein
Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen
Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Jeugd
Onderwijs
Sport

B-punten

Financiën

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Besloten zitting

A-punten

Personeel & Organisatie

Loopbaancentrum

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen