Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 16/06/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

B-punten

Districtswerking

Team Stadhuis

Secretariaat van de Algemeen Directeur

A-punten

Secretariaat van de Algemeen Directeur

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Remuneratie en Tijd

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten

Bouwprojecten Stad

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

Sport

B-punten

Onderwijs

AG Stedelijk Onderwijs

A-punten

Financiën

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Meerjarenplanning

B-punten

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Stafdienst

B-punten

Resilience en Crisismanagement

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Exploitatie en Facilitair Beheer

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Erfgoed

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst