Terug gemeenteraad

Mon 26/02/2024 - 19:30 Stadhuis De raden (26 februari 2024) en voorafgaande raadscommissies (19 februari 2024 t/m 22 februari 2024) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team
Stadsarchief

AG Digipolis Antwerpen

AG VESPA

Vastgoed

Maatschappelijke Veiligheid

Ondernemen en Stadsmarketing

Politiezone Antwerpen

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming
Stafdienst
Welzijn
Wonen

Stadsbeheer

Stadsontwikkeling

Algemeen
Leefmilieu
Mobiliteit
Openbaar Domein
Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Jeugd
Kinderopvang
Onderwijs
Sport

B-punten

Besloten zitting

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen