Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 07/04/2023 - 09:00 digitaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stafdienst

Juridische dienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Loopbaancentrum

Strategische Coördinatie

B-punten

Remuneratie en Tijd

Selectiecentrum

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Kinderopvang

Onderwijs

Sport

B-punten

Cultuur

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Marketing en Communicatie

Visit Antwerpen

Werk

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Resilience en Crisismanagement

Sociale Interventie

B-punten

Stadstoezicht

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Wonen

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst