Laatste vergadering

Agenda
Gemeenteraadscommissie haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium Tue 14/05/2024 - 18:30
 • Opening zitting
 • 13. 2024_GR_00303 - Stedelijk patrimonium. Kempeneiland - Projectvoorbereidingsfase productiecentrum Opera Ballet Vlaanderen. Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring
 • 14. 2024_GR_00282 - Stedelijk patrimonium. AG SO. Boomsesteenweg 270, 2020 Antwerpen - Toekenning en gedeeltelijke beĆ«indiging erfpacht - Goedkeuring
 • 15. 2024_GR_00283 - Stedelijk patrimonium. Universiteit Antwerpen. Fluvius Antwerpen. Paardenmarkt 90/90A-92-94/Rodestraat 10/1 en Rodestraat 4, 2000 Antwerpen - Recht van opstal distributiecabine. Toelating - Goedkeuring
 • 16. 2024_GR_00333 - Stedelijk patrimonium. Haven van Antwerpen-Brugge. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Opstalvalleigebied - Dading - Goedkeuring
 • 31. 2024_GR_00327 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Definitieve vaststelling - Goedkeuring
 • 32. 2024_GR_00334 - Transformatieleidraad - Beleidsmatig gewenste ontwikkeling transformatieleidraad - Goedkeuring
 • 33. 2024_GR_00290 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Opheffing gemeenteweg - OMV_2023157554. Adolf Greinerstraat ZN en Van Praetstraat ZN. District Hoboken - Goedkeuring
 • 34. 2024_GR_00291 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing gemeenteweg - OMV_2023157554. Adolf Greinerstraat ZN en Van Praetstraat ZN. District Hoboken - Goedkeuring
 • 35. 2024_GR_00307 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2023150789. Brouwersvliet 5-17. District Antwerpen - Goedkeuring
 • 1. 2024_IV_00190 - Informatieve vraag van raadslid Mie Branders: alternatieve locatie voor Lucernaschool op Fluviussite
 • 2. 2024_IV_00193 - Informatieve vraag van raadslid Joris Giebens: Tower Zero op Nieuw Zuid
 • 3. 2024_IV_00206 - Informatieve vraag van raadslid Ilse van Dienderen: Omgevingsvergunning Keerlus - wegeniswerken Gitschotellei, Drakenhoflaan, Boekenberglei - verdere timing
 • 4. 2024_IV_00207 - Informatieve vraag van raadslid Hicham El Mzairh: Stand van zaken opening kasteel Steytelinck
 • 5. 2024_IV_00208 - Informatieve vraag van raadslid Ilse van Dienderen: Stadsschouwburg - afbraak dus, en waarom eigenlijk?

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Op deze website kan u de openbare beslissingen bekijken van de beslissingsorganen van de stad Antwerpen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college, vast bureau, burgemeester, ...) en de districten van de stad Antwerpen.

U kan een besluit op twee manieren zoeken.

 • Weet u op welke datum de beslissing werd genomen?
  Klik dan in de kalender (rechts bovenaan) en kies daarna de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
 • Als u de beslissingsdatum niet kent, kan u een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ hierboven.
  Verschijnen er te veel resultaten? U kan deze verder filteren om uw zoekopdracht te verfijnen.

Voor hulp of informatie kan u terecht bij de dienst Besluitvorming via BZ_Besluitvorming_mailbox@antwerpen.be.
Klik hier voor meer informatie omtrent het indienen van een klacht tegen een besluit van de stad, het district, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, ...