Laatste vergadering

Agenda
Gemeenteraadscommissie sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten Wed 22/03/2023 - 20:00
  • 7. 2023_GR_00133 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring
  • 13. 2023_GR_00160 - Klimaat & Leefmilieu - Beleidskader realisatie warmtenetten. Bron- en netstrategie Zuiden - Goedkeuring
  • 1. 2023_IV_00117 - Informatieve vraag van raadslid Ilse De Schutter: Masterplan Huizen van het kind Antwerpen 2.0
  • 2. 2023_IV_00142 - Informatieve vraag van raadsleden Ilse van Dienderen, Ilse De Schutter: uithuiszetting door stad/OCMW

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Op deze website kan u de openbare beslissingen bekijken van de beslissingsorganen van de stad Antwerpen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college,  vast bureau, burgemeester, ...) en de districten van de stad Antwerpen.

U kan een besluit op twee manieren zoeken.

  • Weet u op welke datum de beslissing werd genomen?
    Klik dan in de kalender (rechts bovenaan) en kies daarna de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
  • Als u de beslissingsdatum niet kent, kan u een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ hierboven.
    Verschijnen er te veel resultaten? U kan deze verder filteren om uw zoekopdracht te verfijnen.

Voor hulp of informatie kan u terecht bij de dienst Besluitvorming via BZ_Besluitvorming_mailbox@antwerpen.be.
Klik hier voor meer informatie omtrent het indienen van een klacht tegen een besluit van de stad, het district, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, ...